Wij zijn NECXT

Een netwerk van enthousiaste navigators nieuwe stijl met ruime ervaring in grote organisaties. Globaal bereik. Sterke wortels in klantbeleving, marketing, verkoop en service. Een bewezen staat van dienst in het faciliteren en aansturen van verandering. Mensen minded. Leuk om mee te werken. En kijken er naar uit om kennis met je te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat om een organisatie anders te laten denken en werken, mensen eerst geïnspireerd moeten worden.

Wij geloven dat het ervaren van customer excellence bij high performing organisaties in de praktijk de eerste beste stap is.

Wij geloven in de kracht van doelgerichtheid, een klantgerichte mentaliteit en zeer betrokken medewerkers als basis voor een duurzame verandering.

Wij geloven in co-creatie. We willen graag met je samenwerken en bruikbare resultaten leveren. We leven van constante feedback en zullen je aanmoedigen om dit te doen...

Bij NECXT geloven we in de kracht van co-creatie en inclusie om betere, eerlijkere beslissingen te nemen en baanbrekende ideeën te realiseren - als individuen, teams en als bedrijf, om echt bij te dragen aan onze klanten en de samenleving in het algemeen.

NECXT zet zich in voor het creëren van een inclusieve omgeving en het mogelijk maken van gelijkheid en diversiteit. Iedereen zal in aanmerking komen voor samenwerking met NECXT zonder rekening te houden met ras, kleur, religie, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, nationale afkomst, genetica, handicap of leeftijd.

Inclusie is geen bestemming, maar een reis. Bij NECXT willen we nieuwe dingen ontdekken, comfortabel zijn met het ongemakkelijke en onze klanten en de samenleving helpen. Daarom heeft NECXT 3 doelen gedefinieerd voor het versterken van een inclusieve omgeving die tegen 2025 moet worden bereikt:

  1. NECXT-niveau: vergroten van de organisatorische diversiteit in geslacht, leeftijd en etniciteit;
  2. Klantniveau: inclusie opnemen in het werken met onze klanten;
  3. Samenlevingsniveau: leidend denken over CX en bijbehorende thema's zoals inclusie.
Scroll naar boven