Customer Strategy

Een nieuwe kijk op engagement met onze customer engagement workshop

Hoe creëer je een sterke customer strategy? Door customer engagement centraal te stellen. Dat vraagt al snel om het herdefiniëren van de strategie en te reflecteren op de mate van engagement tijdens de gehele customer journey.

Benieuwd hoe jouw organisatie hiermee aan de slag kan? Tijdens onze customer engagement workshop ontwikkel je met elkaar een holistische strategie die de betrokkenheid van jouw klanten naar een hoger niveau tilt.

Het belang van customer engagement

Elke interactie met klanten laat een indruk van de organisatie achter. Iedere individuele interactie is dan ook een mogelijkheid om engagement te creëren. Tijdens ieder contactmoment kun je namelijk laten zien waar je als organisatie voor staat en hoe je een potentiële klant kunt helpen, omdat je begrijpt wat die klant op dat moment bezig houdt. Kortom: elke interactie telt.

Met de juiste customer strategy verzeker je dat iedere interactie bijdraagt aan het creëren van het beeld dat je als organisatie wilt uitstralen, zodat het engagement gemaximaliseerd kan worden. Engagement is een belangrijke drijfveer van de winstgevendheid van organisaties: een hoge mate van engagement kan leiden tot maar liefst 22% meer cross-sells en 38% meer up-sells.

Ontwikkel een holistische customer strategy

Consistentie zorgt voor een sterke customer engagement strategie. Wanneer iemand jouw marketinguitingen ziet en later in contact komt met de klantenservice is het essentieel dat deze contactmomenten een vergelijkbare indruk van de organisatie achterlaten. Veel organisaties vinden dit echter een uitdaging. Welke waarden zijn belangrijk in jouw organisatie en hoe integreer je die in de gehele customer strategy? In onze customer engagement workshop helpen we je op weg.

Vervolgens zul je zien dat het engagement stijgt. De meest betrokken klanten kunnen zelfs fungeren als merkambassadeurs. Vanwege hun langdurige positieve relatie met de organisatie, uiten ze zich positief over de organisatie: een van de meest effectieve marketingvormen.

Hoe ziet een customer engagement workshop eruit?

Ook aan de slag met de klantstrategie in jouw organisatie? Wij helpen je bij het ontwikkelen van een holistische engagement strategie die de organisatie naar een hoger niveau tilt. In onze praktische customer engagement workshop ga je aan de slag met het opnieuw definiëren van de customer strategy vanuit vier perspectieven: organisatiedoelen, leiderschap, medewerkers en klanten.

Deze vier perspectieven zijn essentieel voor het opstellen van een sterke customer engagement strategie. Het marketingteam kan bijvoorbeeld een ambitieuze strategie opstellen, maar zonder de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers, is het lastig om deze effectief uit te voeren.

Daarnaast is het van belang om in de schoenen van klanten te gaan staan bij het ontwerpen van een holistische strategie. Welke customer journey (link naar pagina Customer Journey Design) doorlopen zij en hoe kun je in elk van deze stappen het engagement verhogen? Door hen hier actief bij te betrekken, voorkom je dat belangrijke aspecten over het hoofd worden gezien.

Bij het opstellen van een consistente klantstrategie moeten tenslotte ook de organisatiedoelen meegenomen worden. Je kunt een prachtige strategie opstellen, maar als dit leidt tot een uitstraling van jouw organisatie die niet past bij haar doelen, visie en missie, dan zal het gewenste effect uitblijven.

Door zowel leiderschap, als organisatiedoelen, als medewerkers, als klanten actief te betrekken in het opstellen van een holistische strategie, zal de organisatie succesvoller zijn in het realiseren van CE: customer engagement.

Gun jouw organisatie een boost in CE: customer engagement

Ga aan de slag met de customer strategy van jouw organisatie met behulp van onze customer engagement workshop! We helpen je bij het opstellen van een holistische strategie waarin de vier perspectieven geïntegreerd zijn. Dankzij de praktische handvaten die aangereikt worden, ontwikkel je samen een klantstrategie waarbij leiderschap, medewerkers én klanten actief betrokken zijn.

Benieuwd hoe we jouw organisatie kunnen helpen bij het creëren van een sterke customer strategy?

Scroll naar boven