Privacybeleid

Privacybeleid NECXT

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij

NECXT is een collectief van zelfstandige professionals die samenwerken om organisaties te laten groeien door klantgerichtheid in het DNA te activeren. Ook verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Hoewel wij geen kritische persoonsgegevens verwerken, verwerken en beschermen wij persoonsgegevens met zorg. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:

 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst om expliciete toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te leveren of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derden om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek tot inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen, kunt u contact opnemen met Nils Schmeling via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: +31 620412172
E-mail: nils.schmeling@necxt.com
Bericht: NECXT
Blauwezegge 14
2498 EW Den Haag

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder te verdelen in 2 categorieën:

 1. persoonsgegevens voor relatiebeheer ten behoeve van de continuïteit van NECXT
 2. persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van klant(tevredenheids)onderzoeken

De 1e categorie verwerken wij in onze eigen systemen. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijfsgegevens (Naam - Adres - Woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • IBAN (alleen bij klanten)

De 2e categorie verwerken wij in systemen van 3e partijen, waarmee wij altijd definitieve verwerkersovereenkomsten hebben, in het kader van de AVG.

Wij verwerken voor klant(tevredenheids)onderzoeken:

 • Naam (voornaam - tussenvoegsel - achternaam)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (na opgave van respondenten zelf)
 • Beantwoorde de vragen uit het onderzoek
 • Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van een klantenadministratie
 • Bijhouden van acquisitietrajecten
 • Voor het versturen van algemene nieuwsbrieven
 • Voor het uitvoeren van klant(tevredenheids)onderzoeken die leiden tot verbeteringen in onze dienstverlening en klantprocessen

Distributie aan derden

Alleen in het geval van klant(tevredenheids)onderzoeken geven wij de door u verstrekte gegevens door aan een derde partij. Dit is een softwareleverancier voor het vastleggen en verwerken van klantgegevens en met name antwoorden op onderzoeksvragen. De persoonsgegevens worden altijd bewaard in één opslagbron; een zogenaamd "dashboard".

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor (met een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. We komen ook overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering. Onze website registreert niet automatisch gegevens. De enige verwerking van persoonsgegevens gebeurt via ons contactformulier op de website. In dat geval worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van de gestelde vraag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken Google Analytics-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NECXT.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze informatie wordt anoniem verzonden.

Bescherming en opslag

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat we de gegevens bewaren zolang als nodig is om de bron van de onderzoeksresultaten te kunnen achterhalen. De persoonsgegevens worden uiterlijk na één jaar verwijderd. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht. Meestal is dit een periode van 7 jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Lees voordat u de betreffende website gebruikt de privacyverklaring van die website voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij zullen uw gegevens nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Het verdient dan ook aanbeveling deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijk en wijzig uw gegevens

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen:
E-mail: nils.schmeling@necxt.com

Om misbruik te voorkomen vragen wij u zich te legitimeren door middel van een kopie van uw identiteitsbewijs. (vergeet niet uw BSN en pasfoto af te schermen op de kopie)

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten of vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

NECXT heeft een partnerschap met Microsoft en houdt zich aan hun Security en Privacy policy die u hier kunt inzien.

 

Scroll naar boven