Roche logo

Casus: Roche

Opdracht

Roche vroeg NECXT om hen te ondersteunen bij verschillende verander vraagstukken binnen de organisatie. Zowel qua inspiratie, activatie en transformatie. Welke nieuwe manieren van werken kunnen we gebruiken en hoe integreren we deze op een pragmatische manier in de organisatie?

Uitdaging

Roche is een grote organisatie. Transformatie zijn dan ook complex en uitdagend. Toch heeft de organisatie een duidelijke ambitie om nog sneller, betere patiënt resultaten te leveren. Een duidelijke stip aan de horizon, die NECXT handvatten gaf om de juiste interventie te doen.

Aanpak

Op inspiratie niveau zijn we gestart met een groot aantal inspiratiereizen voor een internationaal personeelsbestand op alle leiderschaps- en werknemersniveaus. Eerst inspireren en vervolgens co-creëren op cultuurspecifieke agile tools, technieken en werkvormen. Agile coaching en leiderschap transformatie coaching en een bijpassend design. Daarnaast hebben we nieuwe manieren van werken en effectieve meetinstrumenten geïntroduceerd. Een aanpak die breed gedragen werd door de hele organisatie en heeft geleid tot een langdurig partnership dat tot de dag van vandaag zijn vruchten afwerpt.

Resultaat

Op gedragsniveau zien we substantieel meer aandacht voor patiënten, meer werkplezier en betere resultaten. De nieuwe manier van werken is door Roche volledig omarmd en geldt als de nieuwe standaard. Medewerkers laten een grote betrokkenheid zien en geloven in de gekozen koers.

Scroll naar boven